MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ SKLÁŘSKÝCH ŠKOL

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol.

Uzávěrka přihlášek 
31. 1. 2018

Vyhlášení vítězů
3. 3. 2018

Výstava
4. 3. – 25. 3. 2018

uvodni-obrazek
INTERNATIONAL CONTEST
OF GLASS SCHOOLS

Contest for glass
art students attending
high school, college
or university.

Application deadline
January 31, 2018

Winners announcement
March 3, 2018

Exhibition
March 4 – 25, 2018

PARTNEŘI / SPONSORS
MAIN
GOLD
SILVER
BRONZE
GRAPHIC DESIGN