Pořadatelem je společnost Cesty skla, o.p.s. Soutěž Junior Glass Ways navazuje na soutěž Sanssouci Junior Glass Match, která se v letech 2008—2015 osmkrát konala v Karlových Varech ve Spa Resort Sanssouci. Akce se každoročně účastnily desítky studentů z českých i zahraničních škol a stala se respektovanou platformou pro mezinárodní setkávání studentů a pedagogů, výměnu zkušeností, názorů a pohledů na směřování a budoucnost sklářství jako oboru a odborné vzdělávání obecně. Naším cílem je na tuto tradici navázat v prostředí, kde je sklářské umění a řemeslo doma, a ukázat v mezinárodním kontextu vysokou úroveň sklářské tvorby nejmladší generace – sílu výtvarného pojetí a skvělé řemeslo.

Chceme motivovat studenty oborů se zaměřením na výtvarné zpracování skla a vyzdvihovat důležitost uměleckoprůmyslové vzdělávání.

Soutěž je organizována ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii soutěží studenti středních odborných škol. Starší kategorie je určena studentům vyšších odborných a vysokých škol. V každé z nich jsou udělovány tři ceny. Dále je vyhlašován vítěz zvláštní ceny za řemeslnou kvalitu. Ředitelem soutěže je pan Jaroslav Polanecký z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Předsedou soutěžní komise složené z odborníků, designérů a umělců je pan Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Po osmi ročnících se soutěž stala respektovanou platformou pro mezinárodní setkávání studentů a pedagogů, výměnu zkušeností, názorů a pohledů na směřování a budoucnost sklářství jako oboru a odborné vzdělávání obecně. Cenná je především výměna zkušeností s praktickým uplatněním absolventů a spoluprací s průmyslovými a řemeslnými podniky. Naším cílem je ukázat v mezinárodním kontextu vysokou úroveň sklářské tvorby nejmladší generace – sílu výtvarného pojetí a skvělé řemeslo.

Za přípravný tým

Jaroslav Polanecký
Ředitel soutěže

The event Junior Glass Ways follows the tradition of the international competition Sanssouci Junior Glass Match organised by Spa Resort Sanssouci in Karlovy Vary in 2008 through 2015, where dozens of students of Czech as well as foreign schools participated. The current contest organizer is the company Ways of Glass, which aims to motivate students of glass art and design in their further development and promote original glass production and education in the field of glass art. 

The contest has two age categories. The younger students category is for students attending secondary technical schools. The older students category is for students attending colleges and universities. Three prizes in each category will be awarded. Moreover, the winner of a special prize for quality of craftsmanship will be announced. 

The contest director is Mr. Jaroslav Polanecký from the Faculty of Art and Design of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. The chairman of the contest committee, which includes renowned experts every year, is Mr. Petr Nový from the Museum of glass and jewellery in Jablonec nad Nisou.

Works combining glass with other materials may also apply for the contest. The contest is not thematically limited and its aim is to demonstrate the technical, technological, craft and artistic practice taught in schools in a largest possible width and variety. The committee considers  in particular the complex mastery of the work from the artistic as well as technical point of view.

Sincerely yours,

Mr. Jaroslav Polanecký
Contest director

PARTNEŘI / SPONSORS
MAIN
GOLD
SILVER
BRONZE
MEDIA
GRAPHIC DESIGN