CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ, HUŤ FRANTIŠEK V SÁZAVĚ

Pořadatelem soutěže Junior Glass Ways je od roku 2017 společnost Cesty Skla o.p.s., která provozuje Centrum sklářského umění, Huť František v Sázavě.

Bývalou sklářskou huť František postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Rekonstruovala ji nákladem přes 130 milionů korun s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a otevřela v ní Centrum sklářského umění. Je v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky moderního skla vytvořené sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006.

Společnost Cesty Skla o.p.s, nabízí vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky i širokou veřejnost.

Disponuje technologiemi na různé techniky zpracování skla, jako je foukání a tvarování skla, lehání, slinování, rytí a pískování, broušení nebo tavená plastika.

Centrum sklářského umění se soustředí hlavně na šíření technické, technologické a výtvarné znalosti o sklářské výrobě a tvorbě. Udržuje a rozvíjí potenciál tvůrčích schopností sklářských umělců a podporuje tradiční oblasti uměleckořemeslné výroby, která je významnou součástí české kultury.

V Centru sklářského umění se konají také kurzy, krátkodobé výstavy, koncerty, zajímavá setkání doprovodné kulturní akce, krátkodobé výstavy, koncerty, zajímavá setkání, skleněný jarmark či vánoční trhy.

Více o Centru sklářského uměni: www.cestyskla.cz

GLASS ART CENTRE,
GLASSWORKS FRANTIŠEK

Junior Glass Ways contest is organized by the public benefit company Ways of Glass, which is managed Glass Art Centre – Glassworks Frantisek in Sazava.

The Glassworks František is a unique technical monument which represents the evolution of glass art and craft in the Czech Republic. It was built in 1882 by Josef Kavalier and named after his father. However, after the construction of new glass workshops and halls in Sázava, its importance started to drop and it was progressively deteriorating.  In 2010, it was registered into the list of Cultural Heritage of the Czech Republic. It was Josef Viewegh Glassworks František foundation who worked to rescue this monument. It has been renovated with a 130 million crowns grant given by the Integrated Operational Program and on July the 7th, 2014, the Glass Art Center was formally opened. The visitors can see, among others, a part of a unique modern glass collection  made by the glass artists during the International glass symposium IGS in Nový Bor between 1982 and 2006.

The Center offers as well an educational program for schools, residences and creative stays for students, emerging artists, professionals and general public.

The Center also provides the technology for a variety of glass processing techniques such as blowing and shaping of hot glass, fusing, slumping, cutting, engraving and sandblasting, or for mold melted glass techniques.

The main goal is the development of the potential of czech glassworking artists and the support of the traditional artistic-craft production, which is an important part of czech history and the use of czech cultural and glassworking heritage.

In the Glass Art Centre are also held courses, temporary exhibitions, concerts, interesting meetings, accompanying cultural events, Glass Fun Fair or Christmas Market.

More: www.cestyskla.cz

[vc_column